Vienberg Account

v/ Pia Vienberg 

  

CVR NR 27515940

Om Vienberg Account

Outsourcing af bogholderifunktionen.

Det har vist sig, at mange mindre og mellemstore virksomheder sagtens kan få løst de daglige bogføringsopgaver med en freelance medarbejder under hensyn til det aktuelle bogføringsbehov, der eksisterer i pågældende virksomhed.

Jeg kommer gerne ud i virksomhederne. Det kan dreje sig om et par timer hver uge, en fast ugentlig dag eller én gang om måneden - alt efter behov.

Det kan være en specifik funktion eller varetagelse af det samlede bogholderi.

Vikaropgaver løser jeg også gerne 

Der betales efter forbrugt tid - ingen ekstra omkostninger til ATP, feriepenge, sygedagpenge, FIB-bidrag mv. 

Mine timesatser varierer alt efter kravet til opgavens art.

Andre informationer

Kontakt mig:

E-mail: pia@vienbergaccount.dk

Mobil:

6096 3377

Gør det du er god til -

det gør jeg

Mine ydelser omfatter bl.a.

Regnskabsassistance:

Bogføring af kassebilag, købs-og salgsfaktura

Debitor- og kreditorstyring

Fakturering

Betaling via netbanker

Momsregnskab

Afstemningsopgaver

lønregnskab

Udarbejdelse af måneds-,kvartals og halvårs-

regnskab

Hvem er jeg?

Kvinde født 1962

Mor til 3 voksne børn

Gift

Merkonom i Økonomistyring

Hvilke systemer kan jeg bogføre i ?

Navision C5.

Navision Financiels

Navision C5

Winfinans

Summa Summarum

e-conomic

     

 

Personlig ejet virksomheder:

Årsrapporter

Opgørelse af skattepligtig indkomst

Udvidet selvangivelse og restskatteberegning

Momsregnskab

Hvilke lønsystemer kan jeg?

Dataløn

Danløn 

Multidata

En kontakt til Vienberg Account giver mulighed for mere end blot en bogholder. Jeg tilbyder den fulde pallet af ydelser indenfor bogholderi, økonomistyring, regnskab, samt kontakt til offentlige myndigheder.

Alt lige fra daglig registrering af bilagsmateriale over indberetning af moms og skat til udfærdigelse af årsrapporter.

Copyright ® 2007 Vienbergaccount.dk